menu
pl Polish
menu

O projekcie

„Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej” to projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie organizacji i instytucji samorządowych chcących łączyć wolontariuszki i wolontariuszy 60+ oraz uchodźczynie i uchodźców poprzez konwersacje w języku polskim. Część z uchodźczyń i uchodźców pozostanie w Polsce dłużej i buduje tu swoje życie – pracują lub szukają pracy, korzystają z edukacji, ze służby zdrowia, z kultury. Ważne jest stworzenie warunków, by mogli czuć się u nas możliwie najlepiej i bezpiecznie. Ułatwieniem tego procesu jest tworzenie relacji z Polkami i Polakami w lokalnych społecznościach – także poprzez naukę języka polskiego. Jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów nauki języka osób dorosłych są konwersacje 1 na 1. W latach 2019-2022 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wspólnie z Fundacją Polskie Forum Migracyjne sprawdziło w praktyce pomysł konwersacji seniorów i uchodźców/migrantów, który sprawdził się świetnie.
  • o naszych doświadczeniach możesz przeczytać TUTAJ
  • filmy przedstawiające pary konwersacyjne możesz zobaczyć TUTAJ
Szukamy 10 lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski (z wyłączeniem Warszawy), które chciałyby takie konwersacje seniorsko-uchodźcze zorganizować u siebie. Z naszą pomocą krok po kroku zrealizujecie ten pomysł na swoim terenie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Materiały Edukacyjne

O nas

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Od 2002 roku realizujemy projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Prowadzimy przedsięwzięcia badawcze, szkoleniowe, przyznajemy granty. Wspieramy instytucje i organizacje w tworzeniu aktywnych społeczności. Testujemy nowatorskie rozwiązania w działaniach społecznych. Tworzymy i promujemy nowe modele w sferze kultury, dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości.

Od 10 lat specjalizujemy się w realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Prowadzimy projekty w formule inkubatora, w których krok po kroku wspieramy innowatorów, animatorów seniorów w realizacji własnych przedsięwzięć. W ostatnich latach wsparliśmy realizację ponad 500 projektów i inicjatyw społecznych, m. in w takich obszarach jak: wolontariat osób starszych, działania międzypokoleniowe, innowacje społeczne, mentoring osób starszych.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Polskie Forum Migracyjne od 2007 roku działa na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce, poszanowania ich praw oraz dialogu międzykulturowego. Fundacja prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, integracyjne, psychologiczne dla migrantów i uchodźców. Wspiera dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach oraz prowadzi edukację międzykulturową. Szkoli nauczycieli, psychologów, urzędników.

PFM jest częścią Grupy Granica i aktywnie działa na rzecz poszanowania praw uchodźców na pograniczu polsko-białoruskim. Współtworzy także Konsorcjum – sieć organizacji zajmujących się kształtowaniem lokalnych i krajowych polityk migracyjnych i integracyjnych.

Kontakt

Projekt realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny