Polska Podaj Dalej

1

O Projekcie

„Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej” to projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie organizacji i instytucji samorządowych chcących łączyć wolontariuszki i wolontariuszy 60+ oraz uchodźczynie i uchodźców poprzez konwersacje w języku polskim.

Część z uchodźczyń i uchodźców planuje pozostać w Polsce dłużej i buduje tu swoje życie – pracują, korzystają z edukacji, ze służby zdrowia, z kultury. Ważne jest stworzenie warunków, by mogli czuć się u nas możliwie najlepiej i bezpiecznie.

Ułatwieniem tego procesu jest tworzenie relacji z Polkami i Polakami w lokalnych społecznościach – także poprzez naukę języka polskiego. 

Jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów nauki języka osób dorosłych są konwersacje 1 na 1. W realizację projektu zaangażowało się 11 podmiotów z całej Polski – organizacji pozarządowych, instytucji kultury i innych, które dotychczas połączyły 121 seniorów i seniorek – wolontariuszy i wolontariuszek z 121 osobami z doświadczeniem migranckim czy uchodźczym tworząc 121  par konwersacyjnych.

Projekt realizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w partnerstwie z Polskim Forum Migracyjnym.

2

Organizacje

Karuzela Aktywności

1/

W Lublinie w ramach projektu spotyka się 10 par. Konwersacje odbywają się w indywidualnie oraz grupowo np. podczas wydarzeń kulturalnych czy wspólnych spacerów. Przygotowywane są też tygodniowe tematy do rozmów oraz propozycje pytań i zagadnień, z których pary mogą korzystać.

Karuzela Aktywności

Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

2/
W Wodzisławiu Śląskim spotyka się 9 par. Wolontariuszki Wodzisławskiego UTW zapraszają swoje partnerki konwersacyjne na różnorodne wydarzenia, które organizują. Do tej pory odbyły się wspólne wyjścia na koncerty, warsztaty kulinarne oraz w wycieczka do zabytkowej Kopalni Ignacy. Wolontariuszki i uczestniczki razem brały też udział w akcji „Sprzątanie świata".
Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja

3/
W Oleśnicy projekt realizuje 14 wolontariuszy i wolontariuszek, którzy aktualnie uczą języka polskiego 17 uchodźców z Ukrainy. Wspólnie została stworzona bezpieczna, naturalna przestrzeń do spotykania się, szukania otuchy i wzajemnej pomocy. Raz w miesiącu we współpracy z lokalnymi partnerami (Zamkiem Książęcym w Oleśnicy, Fundacją Kachny, Miejskim Punktem Pomocy, Urzędem Miasta Oleśnica czy grupą rowerową Oleśnica Bajk Stajl), organizowane są działania integracyjne na terenie biblioteki oraz wspólne spacery.
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja

Multi.Art

4/
W Domu Sąsiedzkim w Kaliszu spotyka się 11 par seniorsko-migranckich. Niektóre z nich mają już swoje stałe pory i trasy spotkań. Nawiązują się przyjaźnie. Dodatkowo organizowane są wydarzenia integracyjne w plenerze dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu.
Multi.Art

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku

5/
W Rybniku na konwersacjach spotka się 10 par. Aby uczestnicy i uczestniczki mogli się zintegrować, organizowane są liczne wydarzenia w tym seanse filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego, którego filmy wyświetlane są w każdy poniedziałek (dzięki uprzejmości Teatru Ziemi Rybnickiej), wycieczki oraz wystawa prac rękodzielniczych uczestniczek. Dzięki przeprowadzonej akcji promocyjnej projektu, udało się znaleźć również wolontariuszki, które udzielają lekcji języka polskiego grupie Afgańczyków mieszkających w Rybniku. Dodatkowe działania są wynikiem współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku

Centrum Kultury w Polkowicach

6/
W Polkowicach na konwersacjach spotyka się 9 par. Spotkania te dają możliwość zbudowania więzi międzypokoleniowych i międzykulturowych. Do udziału w konwersacjach zaproszono mieszkanki ośrodka dla uchodźców, które dzięki spotkaniom zaczęły się otwierać i wychodzić z ośrodka. Polscy wolontariusze zaznaczają, że dzięki udziałowi w projekcie czują się potrzebni. Dla uczestników i uczestniczek organizowane są wspólne wydarzenia np. wyjście na basen czy wspólnie w zajęcia aerobiku oraz wyjazd nad jezioro.
Centrum Kultury w Polkowicach

Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój

7/

W Jeleniej Górze w projekcie uczestniczy 14 par. Konwersacje odbywają się w większości w siedzibie Fundacji a wolontariusze mają zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne. Wolontariusze pomagają lepiej zrozumieć jak działa system szkolnictwa, czy zdrowia w Polsce. Duety pracują z dużym zaangażowaniem i sygnalizują, że konwersacje dają im ogromną satysfakcję.

Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój

Fundacja Pro Omnis

8/

Wolontariusze i osoby z doświadczeniem uchodźczym (łącznie 11 par) regularnie się spotykają, czasem nawet częściej niż raz w tygodniu i spacerują razem po toruńskiej starówce. Poruszają różnorodne tematy (rodzina, jedzenie, hobby). Chodzą również razem do kina, a organizacje wiodące dostarczają im bieżących informacji o innych, ciekawych wydarzeniach organizowanych w Toruniu.

Fundacja Pro Omnis

Stowarzyszenie klub Tygodnika Powszechnego im. Jerzego Turowicza

9/

W Krakowie w projekcie uczestniczy 14 par, które spotykają się w różnych miejscach Krakowa. Wspólnie chodzą na spacery, do muzeów, niektóre pary brały udział w krakowskim marszu równości. Konwersacje dotyczą różnych tematów, ale często związane są z radzeniem sobie z codziennymi trudnościami i pobytem w Polsce. Niektóre pary bardzo się zaprzyjaźniły i na spotkania przychodzą ze swoimi dziećmi.

Stowarzyszenie klub Tygodnika Powszechnego im. Jerzego Turowicza

Subvenio Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

10/

W Łodzi spotyka się 10 par, które nie tylko rozmawiają indywidualnie, ale też spędzają wspólnie czas biorąc udział w wydarzeniach organizowanych w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi. Tam odbywa się bowiem wiele spotkań tematycznych i pomocowych, którymi zainteresowani są uchodźcy i migranci, np. „Medycyna w Polsce” czy „Legalizacja pobytu w Polsce.

Subvenio Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

KGW w Lubiaszowie

11/

W Lubiaszowie na konwersacjach spotyka się 9 par. Spotkania odbywają się w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich, ale również podczas wspólnych spacerów czy lekcji praktycznych - wyjść do sklepu lub na pocztę. Wolontariuszki towarzyszą swoim partnerkom i partnerom w robieniu podstawowych zakupów, informują o sposobach płatności (karta i gotówka) oraz czym jest i jakie daje korzyści karta lojalnościowa danej marki sklepu.

KGW w Lubiaszowie

3

Materiały edukacyjne

4

O nas

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Od 2002 roku realizujemy projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Prowadzimy przedsięwzięcia badawcze, szkoleniowe, przyznajemy granty. Wspieramy instytucje i organizacje w tworzeniu aktywnych społeczności. Testujemy nowatorskie rozwiązania w działaniach społecznych. Tworzymy i promujemy nowe modele w sferze kultury, dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości.

Od 10 lat specjalizujemy się w realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Prowadzimy projekty w formule inkubatora, w których krok po kroku wspieramy innowatorów, animatorów seniorów w realizacji własnych przedsięwzięć. W ostatnich latach wsparliśmy realizację ponad 500 projektów i inicjatyw społecznych, m. in w takich obszarach jak: wolontariat osób starszych, działania międzypokoleniowe, innowacje społeczne, mentoring osób starszych.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Polskie Forum Migracyjne od 2007 roku działa na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce, poszanowania ich praw oraz dialogu międzykulturowego. Fundacja prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, integracyjne, psychologiczne dla migrantów i uchodźców. Wspiera dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach oraz prowadzi edukację międzykulturową. Szkoli nauczycieli, psychologów, urzędników.

PFM jest częścią Grupy Granica i aktywnie działa na rzecz poszanowania praw uchodźców na pograniczu polsko-białoruskim. Współtworzy także Konsorcjum – sieć organizacji zajmujących się kształtowaniem lokalnych i krajowych polityk migracyjnych i integracyjnych.

5

Kontakt

info@polskapodajdalej.org
tel. 531 654 153 (pon.–pt. 9.00–16.00)